R&D

Исследования и исследования

[Patent]Urządzenie przetwarzające powierzchnię końcówek elektrod baterii 2. generacji
  • Writer : 관리자
  • View : 487| Date : 2020-11-09

20160412_특허증(이차전지_전극단자용_표면처리_장치).jpg