R&D

Исследования и исследования

[Patent]Metoda produkcji końcówki elektrody do baterii 2. generacji przy użyciu platerowanego metalu
  • Writer : 관리자
  • View : 504| Date : 2020-11-09

20190603_특허증(클래드메탈을_이용한_이차전지용_전극단자의_제조방법).jpg