R&D

Исследования и исследования

[Patent]Urządzenie do powlekania warstwy torebki do produkcji polimerowych baterii 2. generacji
  • Writer : 관리자
  • View : 331| Date : 2020-11-09

20160708_특허증(폴리머_이차전지_제작용_파우치_레이어_코팅_장치).jpg